หากว่า์

ความเชื่อในแง่ดี

hàak wâa - Ngān ṣ̄ilpa doy T Newfields
แม้ว่าหนึ่งในหกของโลกกำลังหิวโหย
และผู้ที่ส่งเสริมสันติภาพถูกมองว่าเป็นเรื่องตลก

แม้ว่าบ่อยครั้งความโลภจะถูกจัดให้เป็นความดี
และมันเป็นกฎทั่วไปทางการตลาด ที่นิยามสิ่งที่ผู้คนทำ

ถึงแม้ว่าดูเหมือนจะไม่สำคัญกับคนทั่วไป
เพียงแค่สินค้าหรือบริการที่พวกเขาผลิต

แม้ว่าเครื่องจักรจะเข้ามาแทนที่มนุษย์
และมีความเปิดกว้างทางเพศอย่างกว้างขวางแต่ก็ไม่เป็นจริง

ดังนั้นในแต่ละครั้งที่หายใจ ย่อมมีบางสิ่งบางอย่างที่มีค่า

ความมีชีวิตชีวาเป็นพรสววรค์ของพวกเราที่จะได้รับมาจากอดีตและจะส่งผ่าน
ค้นหาสิ่งนั้น และ จดจำและฝึกฝน

ความเกลียดชัง ภาพลวงตา ความโลภจะไม่ฝังรากในลมหายใจของคุณ
ว่า: ความเชื่อในแง่ดี