Yǔyì Kǎogǔ Xué - Yī shuōmíng yóu Huáng Yuèwǔ


實踐追憶


CC BY 繪畫 /Huìhuà / Art

(c) 2011, 2016 by T Newfields
翻譯:思璟, Ahuat, Rowan, Liu, Seveneow, Meow, 沙沙, Wins, Octavia言語像沉積物:
隨著時間的推移,
含義發生變異。

有些話變得像化石:
嚴格用於儀式
換句合併成獨特的東西。

幾百年來,詞不斷變化。
詞變得糾結並超出了

有些話,雖然忠於原來的聲音,
來暗示以前不在身邊的東西。

其他的,都來自遙遠的土地
改變了我們的想法和我們的思想結構。

多少個字,我們所知道的今天
在這個短暫的,但動盪的年代中仍然會保存?

況且,人類與電腦的接觸越來越頻繁,
這又會如何改變我們溝通的方式?

                                                                                              西