ยามรัก:

อำนาจอารมณ
ยามรัก
โลกเปิดเผยให้กับคุณ
แม้แต่ระยะทางก็ละลายหายไป

ยามรัก
ดวงใจทุกทุกดวงเป็นของคุณ
และใจคุณสัมผัสแต่สิ่งดีดี

ยามรัก
ความทุกข์ยากละลายกลายเป็นโอกาส
ความยากลำบากกลับกลายเป็นการค้นพบใหม่

ยามรัก
พลังธรรมดาดูเสมือนการละเล่นของเด็กเด็ก
สิ่งที่คุณเข้าใจ
มากมายเกินกว่าคำพูดที่สื่อความหมายออกมาได้

แค่เพียงความรักเท่านั้น
การบำบัดแบบลึกซึ้งบังเกิดขึ้นมeา