ความมหัศจรรย์ของหนังสือ:

ทัศนียภาพอันวิจิตร
หนังสือสามารถกลายเป็นหน้าต่างที่ช่วยให้เรามองเห็นโอกาส,ความเป็นไปได้ในอนาคต
หรือโลงศพของเซลลูโลสเพื่อห่อหุ้มความฝันที่ถูกทิ้ง

หนังสือสามารถกลายเป็นทาษรับใช้เพื่อเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางจิตใจ
หรือสารกำลังเสริมที่เปลี่ยนพื้นที่อุดมการณ์ความคิดของเรา

หนังสือใช้เป็นเกราะต่อสู้เพื่อปกป้องอุดมการณ์อย่างแข็งแกร่ง
หรือโบรไมด์กัดกร่อนเพื่อโจมตีชุดความเชื่อต่างต่าง

หนังสือสามารถกลายเป็นแว่นขยายที่เน้นรายละเอียดที่มองไม่เห็น
หรือม่านปิดบังข้อเท็จจริงด้วยกระดาษเป็นบึก

หนังสือสามารถมีค่าในการเชื่อมต่อความคิดที่แตกต่าง
หรือขวดหมึกบดบังสิ่งที่บางคนไม่ต้องการแบ่งปัน

หนังสือมีความเป็นไปได้ไม่ จำกัด เปิดหนังสือขึ้นมากกว่าเดิมเพี่อสำรวจและตรวจสอบ