Вдигнати ръце:

размисли върху преподавателската дейност и подчинението

На колко вдигнати ръце
никога не им е обърнато внимание?
Колко въпроса
биват пренебрегнати или посрещнати с присмех?
Защо на любопитството
се гледа с толкова леко око?
Защо толкова малко учители
са готови да видят истината?

Умора и липса на умение?
Или може би един по-дълбок страх,
че знанието ни
е недостатъчно?

Следващият път, когато въпросите,
на които няма лесни отговори се появят
какво ще си помислиш или кажеш?