Кратки проблясъци:

размисли върху подема и краха на цивилизациите

След като Рим изгори
построи легенди

След като Константинопол падне
посади семена

След като Шиан е разграбен
почисти отломките

След като Тимбукту е изоставен
предложи поезия

След като всеки град се превърне в мавзолей
замисли се за величието

Когато цивилизациите
се превърнат в прах
опри се над страха –

Повече светове има
отколкото могат да бъдат преброени

Вълните, които наричаме “живот”
постоянно изчезват и се появяват отново