Много гласове, много личности:

Един оживен хор вътре в мен

Когато стомахът ми говори, често казва,
“Яж повече и бъди щастлив!”

Ако зависеще от краката ми,
те биха заявили,
“Движи се и направи повече открития днес!”

Ако задните ми части имат някаква молба,
те разбира се биха повелили:
“Седни, почини си!”

Ако портфейлът ми говори,
неохотно се заинатява,
“Пестеливостта е съществена необходимост."

Слушайки тези гласове,
Никога не съм съвсем сигурен на кой от тях да обърна внимание.

Кой от всичките гласове заслужава моята преданост?

Има ли въобще начин този противоречив хор
в главата ми да се превърне в един съгласуван екип?