แสงสว่างที่คาดการณ์

ความคิดเกี่ยวกับ”ความสามารถมนุษย์

Săeng sà-wàang têe kâat gaan - Ngān ṣ̄ilpa doy T Newfields
อะไรที่เป็นเราในวันนี้
มิใช่อะไรนอกจากเพียงแค่ส่วนหนึ่ง
ที่เราสามารถเป็นไปได้
หัวใจเราเป็นมากกว่าที่เห็น
เหมือนกับแปลวเทียนแปลบปลาบในยามค่ำคืน
แสงสว่างประภัสสรของเราจะสว่างมากขึ้นได้
เราเป็นแสงสว่างส่องประกาย
ทำไมต้องปิดบังด้วยสิ่งที่มีอายุสั้นสั้น?
มีอะไรมีอะไรให้ค้นหามากมาย
ชืนชมยินดีราวกับแมงเม่ามาเล่นแสงเทียนส่องสว่าง
ผ่านกับการรู้อันแจ่มแจ้งและสว่างไสว
มั่นใจแม้ว่ามันมากับความมืด