แม้ว่า์

ความเชื่อในแง่ดี

Máe wâa  - Ngān ṣ̄ilpa doy T Newfields
แม้ว่าลัทธิมองโลกสวยเป็นที่ถามหา
แม้ว่าการส่งเสริมสันติภาพถูกถากถาง
แม้ว่าความโลภถูกแทนที่ความดีงาม
กฏของการตลาดถูกนิยามตามมนุษย์
แม้ว่าปัจเจกชนดูไม่สำคัญ
เป็นเพียงแค่สินค้าและบริการที่ถูกจัดการ
แม้ว่าเครื่องยนต์ ถูกแทนที่มนุษยชาติอย่างช้าๆ
แม้ว่าความผูกพันถูกแทนที่ความไม่เป็นจริง
แต่มีบางอย่างที่มีคุณค่าต่อการหายใจ
เราคือรางวัลแห่งความกังวาล
เราเป็นทายาทแห่งความสว่างไสว
ค้นพบแล้วจดจำไว้
ความเข้าใจผิด ความเกลียดชัง ความโลภจะไม่อยู่ในใจตนี